Financiering

Bij vraagstukken rond financiering speelt de waarde van je bedrijf altijd een rol. Waarde heeft een belangrijke immateriële component. Je hebt bijvoorbeeld met je bedrijf jarenlang gewerkt aan het bouwen aan een bekend en gewaardeerd merk. Dat vertegenwoordigt een waarde. Vaak staat goodwill ook op de balans. De waarde is mede afhankelijk van de vraag hoe je je IE hebt geregeld.

Een ander voorbeeld. Je bent bezig met een technische innovatie, maar je hebt geld nodig om een prototype te ontwikkelen en je productiecapaciteit in te richten en op te schalen.  Dit vergt een forse investering waar je partners voor nodig hebt. Jouw verhaal wint aan kracht en vertrouwen als je IE van meet af aan hebt meegewogen in de vorm van i-DEPOT, bedrijfsgeheim, registratie van het model of misschien een eerste verkenning van de mogelijkheden voor octrooi.

Bij financieringsvraagstukken speelt altijd de vraag hoe gezond je bedrijf is. Een gezond bedrijf is in staat de concurrentie voor te blijven. Goed en slim je IE regelen, gaat je daarbij helpen.

Met deze vormen van IE krijg je in ieder geval te maken bij financieringsvraagstukken.

  • Bedrijfsgeheim
  • i-DEPOT
  • Merkenrecht
  • Modelrecht
  • Octrooirecht