Wijziging ondernemingsstructuur

Bij een wijziging in je ondernemingsstructuur moet je goed op het Intellectueel Eigendom letten. De rechten zijn altijd gekoppeld aan een bedrijf, dus wijzigingen in de structuur van je bedrijf kunnen van invloed op je IE. 

IE-rechten zijn gekoppeld aan de naam van het bedrijf waarbij ze zijn ontstaan. Van oudsher is het gebruikelijk om bijvoorbeeld onroerend goed in een aparte BV te plaatsen. Bij een faillissement blijft het onroerend goed dan buiten schot. Tegenwoordig doen veel ondernemers dat ook met hun IE-rechten. Die brengen hun rechten onder in een andere BV. Bijvoorbeeld een aparte BV of in hun holding. De investeringen in je merk, model of octrooi, blijven dan buiten schot als de onderneming in zwaar weer belandt.

Met deze vormen van IE krijg je in ieder geval te maken bij een wijziging van de ondernemingsstructuur.

  • Bedrijfsgeheim
  • Handelsnaam
  • Merkenrecht
  • Modelrecht
  • Octrooirecht