Beheer van je IE-rechten

Jouw fiets is jouw fiets. Die mag niemand ongevraagd gebruiken, ook niet als jij hem nooit gebruikt. Je zult raar staan te kijken als je buurman hem uit je schuur haalt om een rondje te fietsen en geel te spuiten. In het Intellectuele Eigendomsrecht is dat eerder regel dan uitzondering.

Als je eigenaar bent van een merk, moet je dat merk wel gebruiken. Bijvoorbeeld op je briefpapier, facturen, op je website of op je (winkel-) pand.

Voor een uitvinding met octrooi geldt iets vergelijkbaars. Je octrooi heeft betrekking op een technische uitvinding. Die uitvinding moet echt gebruikt worden. Doe je dat niet, dan ben je verplicht een ander toe te staan om jouw uitvinding te gebruiken. Het octrooirecht is ervoor bedoeld om innovatie te stimuleren en niet om die in de slaapstand te zetten. Vandaar dat anderen je uitvinding mogen gebruiken als je er niets meedoet.

Kortom: IE-beleid voeren in je bedrijf vereist actief beleid en -handelen, want de actualiteit kan je dus inhalen.

Deze vormen van IE hebben een beperkte houdbaarheid en vragen om tijdige actie:

  • Chipsrecht
  • Databankenrecht
  • Merkenrecht
  • Modelrecht
  • Octrooirecht