Een handelsnaam is (nog) geen merknaam

Die twee termen, handelsnaam en merknaam, worden vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil en hoe beschermt u de naam van uw bedrijf, dienst of product? In deze blog legt merkvoorlichter Jan Hart het uit.

Het is de nachtmerrie voor iedere ondernemer: een brief van een advocaat waarin staat dat u de naam voor uw product of dienst niet meer mág gebruiken. Doet u dat toch? Reken dan maar op een juridisch conflict. En naast de kosten die dit met zich meebrengt, bestaat de kans dat u uw naam niet meer mag gebruiken. De naam waaronder u bekend bent en goodwill mee heeft opgebouwd. Hoe kan dat nou? U staat toch ingeschreven bij de KVK?

Iemand heeft uw bedrijfsnaam als merk geregistreerd

Hoogstwaarschijnlijk gaat het bij die brief van de advocaat om een ingeschreven merknaam in het BOIP Merkenregister. En daar pleegt u mogelijk inbreuk op. Goed om te weten:

  1. U kunt merkinbreuk voorkomen.
  2. Een naam is niet beschermd door een inschrijving bij de KVK
  3. De naam van uw bedrijf is meestal ook uw merk
  4. Merkbescherming krijgt u alleen via een registratie

U kunt merkinbreuk voorkomen

Voorkom dat u een naam gebruikt waarop iemand anders al een monopolie heeft. Dit doet u door onderzoek te doen: bestaat mijn naam al?

In het BOIP Merkenregister zoekt u op uw naam en dan komt mogelijk een identieke of gelijkende naam naar boven. Kijk voor welke producten of diensten deze naam staat ingeschreven. Zo kan bijvoorbeeld de naam Ajax zonder problemen bestaan als schoonmaakmiddel, voetbalclub en brandblusser. Komen de producten of diensten van u en het gevonden merk overeen? Doe geen moeite en bedenk een andere naam.

Figuur 2 Onderzoeken of uw naam al bestaat kan eenvoudig online.

 

U kunt ook zoeken in het handelsregister van de KVK. Staat uw naam daar al als handelsnaam ingeschreven? Houd dan rekening met het volgende:

Een naam is niet beschermd door een inschrijving bij de KVK

Een handelsnaam is de naam waaronder uw onderneming handeldrijft en ontstaat door gebruik. Registratie van een handelsnaam is dus niet verplicht. Wie een bedrijf begint, registreert deze meestal wel in het handelsnaamregister van de KVK. Veel ondernemers denken dat ze daarmee het alleenrecht op het gebruik van die naam krijgen. Dit is niet zo.

Bescherming op een handelsnaam wordt geregeld in de Handelsnaamwet en kent zo zijn beperkingen. U krijgt bijvoorbeeld alleen bescherming in het gebied waar u daadwerkelijk actief bent met uw onderneming. En de handelsnaamwet gaat alleen over bedrijfsnamen, niet over logo’s of andere onderscheidende elementen en ook niet over de namen die u gebruikt voor uw producten en diensten.

De meeste ondernemers gebruiker hun naam als veel meer dan alleen een handelsnaam. Het is hun ‘brand’. Als u die naam ook breder dan alleen een handelsnaam én in heel Nederland wilt gebruiken en beschermen, dan is er een oplossing.

De naam van uw bedrijf is meestal ook uw merk

Uw naam gebruikt u om reclame te maken, voor uw product of dienst. Bijvoorbeeld op sociale media en vaak met uw logo als herkenbaar element. In dat geval gebruikt u de naam niet alleen om handel te drijven (handelsnaam), maar dus ook als merk.

Nu is het belangrijk om te weten dat een merknaam pas beschermd is, als deze is geregistreerd als merk. Met een merkregistratie krijgt u een monopolie. Een alleenrecht. Zo’n registratie is geldig voor heel Nederland en beter nog, voor alle Beneluxlanden samen.

Met deze merkregistratie kunt u nieuwe vergelijkbare handelsnamen, merknamen en in bepaalde gevallen zelfs domeinnamen tegenhouden in Nederland, België en Luxemburg.

Veruit de meeste ondernemers gebruiken de naam niet alleen om handel te drijven, maar ook als merk.

Merkbescherming krijgt u alleen via een registratie

Een aanvraag voor merkregistratie in de Benelux wordt altijd bij de officiële instantie ingediend: de Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). Dit kunt u zelf doen, maar u kunt de aanvraag ook uitbesteden aan een IE-professional. Het basistarief voor een 10-jaar registratie bedraagt eenmalig 244 euro.

In 4 stappen merk registreren

Jan Hart:

voorlichter BOIP

IE is overal! Als ondernemer kun je er niet omheen.

Kijk in de laptoptas en ontdek wat IE voor jou kan betekenen.

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor een aantal rechten die je als ondernemer echt verder helpen als je er goed gebruik van maakt. In de laptop-tas vind je een overzicht van die rechten met uitleg over wat jij er als ondernemer aan hebt.

Kijk in de laptoptas

Alle IE-rechten overzichtelijk bij elkaar.