Verkoop via partnerplatform

Grote, professionele partnerplatforms hechten er belang aan, dat de betrouwbaarheid wordt gewaarborgd van de producten die via hen worden verkocht. Je moet in ieder geval toestemming geven aan het platform om je beeld- en woordmerken te gebruiken, zolang je op het platform actief bent. Dat geldt ook voor alle communicatie en reclame via het platform.

Om misverstanden en verwarring te voorkomen, stellen bijna alle partnerplatforms voor sommige producten de eis dat je beeld- en woordmerken als merk geregistreerd zijn.

Met deze vormen van IE krijg je te maken met verkoop via een partnerplatform.

  • Merkenrecht